Istoricii: Polybios din Megalopolis


Polybios sau Polibiu a trait intre 201 - cca 120 î.Hr. Om politic si istoric grec, originar din Megalopolis, l-a avut ca model pe Tucidide. Din nefericire, multe din lucrările sale s-au pierdut : Viaţa lui Filopoimen, Tratatul despre tactică, chiar opera sa fundamentală, ; Istoria universală s-a păstrat fragmentat. Scrisă în 40 de cărţi povesteşte cucerirea lumii de către romani, de la începutul celui de al doilea război punic până la ocuparea Corintului.

Experienta sa politica îl ajuta să analizeze profund mobilele oamenilor de stat, caracterul popoarelor şi al instituţiilor lor. Studiul său despre constituţiile Spartei, Romei şi Catarginei sunt monumente de informaţie exacte şi de comentariu pertinent. Metoda pătrunzătoare a lui Polybios se înrudeşte cu aceea a lui Tucidide. Analizat în comparaţie cu istoricul roman Titus Livius care e preocupat mai mult de artă şi retorică, el dovedeşte spirit cercetator şi realist.