Descalecatul Moldovei si ai Basarabiei

Populaţia băştinaşă a Moldovei se trage din triburile daco-getice romanizate, dacii liberi si populatii migratoare care s-au asezat pe aceste meleaguri. După ce Imperiul Roman s-a retras din nordul Dunării în 271 d.Hr., o multitudine de migratii au trecut prin această regiune : hunii, goţii, slavii, avarii, bulgarii, iaşii, hazarii, maghiarii, pecinegii, cumanii şi tătarii. Populaţia romanizată, refugiată în ţinuturile muntoase sau păduroase, a revenit treptat spre şesuri, pe măsură ce invaziile se răreau, în timp ce statele sedentare se consolidau. Astfel, s-a amestecat cu migratorii Slavi (dintre care cei mai cunoscuţi sunt Anţii, Tiverţii şi Ulicii ) şi Iranici (dintre care cei mai cunoscuţi sunt Iaşii ). În secolul XIII, Moldova se găsea în zona de influenţă a regatului Galiţiei şi Volîniei, fiind împărţită în mici cnezate locale ca cel de la Onutu (lîngă Hotin), cel al cetăţii Hansca (în ţinutul Lăpuşnei), sau cel al Bârladnicilor (cu capitala la Bârlad). Iaşii (popor iranic înrudit cu actualii Oseţi din Caucaz) stăpâneau centrul ţării, capitala lor, Aski, fiind numită în cronici Civitas iassiorum (azi Iaşi). Valea Nistrului şi Bugeacul erau stăpânite de tătari. În secolul XIV, Ungaria şi-a extins influenţa în această zonă şi meşterii săi saşi au creat nişte fortificaţii în apropierea râului Trotuş şi în zona Neamţului (Baia sau Mulda) din cauza deselor invazii tătare.


Cititi si comentati articolul pe portalul PoliteiaWorld

Vlad Ţepeş intre legenda si istorie - 4


Continutul articolului a fost transferat pe Politeia World / Magazin Istoric

     http://politeia.org.ro/sectiuni/magazin-istoric/

Vlad Ţepeş intre legenda si istorie - 3


Continutul articolului a fost transferat pe Politeia World / Magazin Istoric

     http://politeia.org.ro/sectiuni/magazin-istoric/

Vlad Ţepeş intre legenda si istorie - 2


Continutul articolului a fost transferat pe Politeia World / Magazin Istoric

     http://politeia.org.ro/sectiuni/magazin-istoric/

Vlad Ţepeş intre legenda si istorie


Continutul articolului a fost transferat pe Politeia World / Magazin Istoric

     http://politeia.org.ro/sectiuni/magazin-istoric/

Vlahii – 4

Penultimul dintre Asăneşti, Căliman al II-lea, a fost alungat de pe tron în 1258, apoi au domnit ţari bulgari care se revendicau din vechea dinastie a Întâiului ţarat bulgar, primul dintre aceştia fiind Konstantin Tiş. Ulterior, ultimul suveran din dinastia Asăneştilor, Ioan Asan al III-lea, n-a domnit decât un an (1279-1280), fiind înlocuit de bulgarul de origine cumană Gheorghi I Terter (Gheorghe Tertereş) (1280-1292). Astfel, ponderea crescândă a bulgarilor faţă de vlahi în sudul Dunării s-a manifestat pe planul politic, în timp ce, în nordul Dunării, ponderea crescândă a românilor faţă de slavi s-a manifestat cu câteva decenii mai târziu prin întemeierea voievodatelor Ţara Românească şi Moldova.

Cititi si comentati articolul pe portalul PoliteiaWorld