Memorie Istorică: Catolicismul Român 4/4


Adversarii unirii cu Roma erau pe de o parte stările protestante din Transilvania, iar pe de altă parte mitropolia ortodoxă din Karlowitz (aflată în teritoriul controlat de austrieci). După numeroase influenţe venite mai ales din partea mitropolitului sârb din Karlowitz, o parte a românilor transilvăneni au decis să abandoneze ascultarea canonică faţă de episcopiul român de la Blaj, primind pe preoţii sârbi trimişi de la Karlowitz.Bibliografie, note si surse:

Cesare Alzati, 300 de ani de la Unirea Bisericii Româneşti din Transilvania cu Biserica Romei, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000.

Nicolae Bocşan, Ion Cârja, Alexander Baumgarten, Biserica Română Unită la Conciliul Ecumenic Vatican I (1869-1870), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2001.
Marcel Ştirban, Aurelia Ştirban, Din istoria Bisericii Române Unite de la 1918 până la 1941, Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2005.
New Advent - Catholic Encyclopedia
WIKI under GNU