Memorie Istorică: Catolicismul Român 3/4

Teofil Seremi fost episcop ortodox şi mitropolit al Bălgradului (al Ardealului), pe numele său de mirean Toma Seremi făcand parte din mica nobilime din Teiuş (nemeşi) porneste tratativele de unire a Mitropoliei Ardealului cu Biserica Catolică, punând astfel bazele Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. În anul 1692 episcopul Teofil Seremi este fost înscăunat mitropolit de Alba Iulia, în aceleaşi condiţii de dependenţă de biserica calvină ca si predecesorii săi (deciziile sale erau condiţionate de acceptarea lor de către superintendentul calvin). După discuţii purtate cu iezuitul Ladislau Baranyi, Teofil Seremi a convocat în 1697 sinodul mitropoliei. Printr-un act sinodal datat 21 martie 1697 se decide unirea cu Roma după regulile conciliului de la Florenţa şi exemplele precedente ale unirii de la Brest şi ale formării episcopiei greco-catolice de Muncaci.


Bibliografie si citate:
Nicolae Gudea, Biserica Română Unită (Greco-Catolică), Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină, 1994.
Nicolae Bocşan, Ion Cârja, Alexander Baumgarten, Biserica Română Unită la Conciliul Ecumenic Vatican I (1869-1870), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2001.
New Advent, Catholic Encyclopedia
Wiki
[1] Traducerea lui Gheorghe Şincai, Opere, III, Hronicul românilor şi al mai multor neamuri, ed. F. Fugariu, Bucureşti, 1969.
[2] Arh. Naţionale Braşov.
[3] Martin Felmer, Schriften, ed. Adolf Armbruster, Bucureşti, 1974, p. 165
[4] Johannes Trautsch, Chronicon, Coronae, 1848